CDaoTableDef::SetName

void setNazwisko (LPCTSTR lpszName );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Parametry

lpszName

Wskaźnik wyrażeniem, który określa nazwę tabeli.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do zdefiniowanej przez użytkownika nazwa tabeli. Nazwa musi rozpocząć się od litery i może zawierać maksymalnie 64 znaków. Może on zawierać numery i podkreślenia znaków, ale nie może zawierać znaki interpunkcyjne i spacje.

Aby uzyskać więcej informacji o tabledefs, zobacz artykuły DAO zreplikowany i DAO zreplikowany: za pomocą Tabledefs w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „Właściwość Name"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoTableDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoTableDef::RefreshLink, CDaoTableDef::SetConnect

Index