CDaoTableDef::SetAttributes

void SetAttributes (długi lAttributes );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Parametry

lAttributes

Właściwości tabeli, reprezentowane przez obiekt CDaoTableDef i może być suma tych stałych:

Stała Opis
dbAttachExclusive W przypadku baz danych, które korzystają z aparatu bazy danych Microsoft Jet wskazuje, że tabela jest załączona tabela otwarte do wyłącznego użytku.
dbAttachSavePWD W przypadku baz danych, które korzystają z aparatu bazy danych Microsoft Jet wskazuje, że identyfikator użytkownika i hasło w załączonej tabeli są zapisywane informacje o połączeniu.
dbSystemObject Wskazuje, że tabela jest tabelą systemu przez aparat bazy danych Microsoft Jet.
dbHiddenObject Wskazuje, że tabela jest tabelą ukryte przez aparat bazy danych Microsoft Jet.

Uwagi

Podczas ustawiania wielu atrybutów, można je połączyć przez zsumowanie odpowiednich stałe za pomocą operatora logiczną lub. Ustawienie dbAttachExclusive w tabeli nie dołączony generuje wyjątek. Łączenie następujące wartości również produktu na wyjątek:

Aby uzyskać więcej informacji o tabledefs, zobacz artykuły DAO zreplikowany i DAO zreplikowany: za pomocą Tabledefs w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „właściwość Attributes"w pomocy DAO.

Omówie&nie CDaoTableDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoTableDef::SetConnect

Index