CDaoTableDef::Open

wirtualne nieważne Open (LPCTSTR lpszName );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Parametry

lpszName

Wskaźnik na ciąg znaków, który określa nazwę tabeli.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby otworzyć zreplikowany uprzednio zapisane w bazie danych przez zreplikowany w kolekcji.

Aby uzyskać więcej informacji o tabledefs, zobacz artykuły DAO zreplikowany i DAO zreplikowany: za pomocą Tabledefs w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoTableDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoTableDef::IsOpen, CDaoTableDef::Create, CDaoTableDef::Close

Index