CDaoTableDef::m_pDAOTableDef

Uwagi

Zawiera wskaźnik z interfejsem OLE dla obiektu zreplikowany DAO, leżących u podstaw obiektu CDaoTableDef . Użyj tego wskaźnika, jeśli zachodzi potrzeba bezpośredni dostęp interfejsu DAO.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących uzyskiwania dostępu do podstawowych obiektów DAO, zobacz artykuł kolekcji obiektów DAO: uzyskiwanie informacji na temat obiektów DAO w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoTableDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoTableDef::m_pDatabase

Index