CDaoTableDef::IsOpen

(BOOL IsOpen) stała;
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli obiekt CDaoTableDef jest otwarta; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Członkowskie do określenia, czy obiekt CDaoTableDef jest aktualnie otwarty.

Aby uzyskać więcej informacji o tabledefs, zobacz artykuły DAO zreplikowany i DAO zreplikowany: za pomocą Tabledefs w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoTableDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoTableDef::Open

Index