CDaoTableDef::GetValidationText

CString GetValidationText ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Obiekt CString , który określa tekst wyświetlany, jeśli użytkownik wprowadzi dane, która nie jest zgodna reguła sprawdzania poprawności.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania ciąg wyświetlany, gdy użytkownik wprowadzi dane, która nie jest zgodna reguła sprawdzania poprawności. Dla obiektu CDaoTableDef to CString jest tylko do odczytu w załączonej tabeli i do odczytu/zapisu dla tabeli bazowej.

Aby uzyskać więcej informacji o tabledefs, zobacz artykuły DAO zreplikowany i DAO zreplikowany: za pomocą Tabledefs w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „właściwość KomunikatOBłędzie"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoTableDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoTableDef::SetValidationRule, CDaoTableDef::SetValidationText, CDaoTableDef::GetValidationRule

Index