CDaoTableDef::GetValidationRule

CString GetValidationRule ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Obiekt CString , który sprawdza poprawność danych w polu jest zmieniane lub dodane do tabeli.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa pobrać regułę poprawności dla zreplikowany. Reguły sprawdzania poprawności są używane w połączeniu z operacji aktualizacji. Jeśli zreplikowany zawiera regułę sprawdzania poprawności, aktualizacje tego zreplikowany muszą odpowiadać wstępnie kryteria, zanim zmianie danych. Jeśli zmiany nie spełniają kryteria, wyjątek zawierające wartość GetValidationText jest generowany. Dla obiektu CDaoTableDef to CString jest tylko do odczytu w załączonej tabeli i do odczytu/zapisu dla tabeli bazowej.

Aby uzyskać więcej informacji o tabledefs, zobacz artykuły DAO zreplikowany i DAO zreplikowany: za pomocą Tabledefs w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „właściwości ValidationRule"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoTableDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoTableDef::SetValidationRule, CDaoTableDef::GetValidationText, CDaoTableDef::SetValidationText

Index