CDaoTableDef::GetSourceTableName

CString GetSourceTableName ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Obiekt CString , który określa nazwę źródła załączona tabela lub pusty ciąg znaków, jeśli tabela danych w trybie macierzystym.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby pobrać nazwy załączona tabela w źródłowej bazie danych. Załączona tabela jest tabelą w innej bazie danych połączone z bazy danych Microsoft Jet. Dane dotyczące załączone tabele pozostaje w zewnętrznej bazy danych, gdzie mogą być manipulowane przez inne aplikacje.

Aby uzyskać więcej informacji o tabledefs, zobacz artykuły DAO zreplikowany i DAO zreplikowany: za pomocą Tabledefs w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „SourceTableName właściwości"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoTableDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDaoTableDef::GetRecordCount, CDaoTableDef::SetSourceTable&Name

Index