CDaoTableDef::GetRecordCount

długi GetRecordCount ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Liczba rekordów dostępne w obiekcie zreplikowany.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby dowiedzieć się, ile rekordów są w obiekcie CDaoTableDef.

Wywoła&nie GetRecordCount dla obiektu CDaoTableDef tabeli typu odzwierciedla przybliżoną liczbę rekordów w tabeli i wpływa bezpośrednio w tabeli rekordy są dodawane i usuwane. Przywracana transakcji pojawią się jako część liczby rekordów, aż do wywołania CDaoWorkSpace::CompactDatabase. Obiekt CDaoTableDef z żadnych rekordów ma ustawienie właściwości rekordu liczba 0. Podczas pracy z załączone tabele lub baz danych ODBC, GetRecordCount zawsze returnsnbsp; –1.

Aby uzyskać więcej informacji o tabledefs, zobacz artykuły DAO zreplikowany i DAO zreplikowany: za pomocą Tabledefs w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „LiczbaRekordów właściwości"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoTableDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDaoTableDef::GetSourceTable&Name, CDaoTableDef::SetSourceTableName

Index