CDaoTableDef::GetIndexCount

krótkie (GetIndexCount);
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Liczba indeksów w tabeli.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do uzyskania liczby indeksów tabeli. Jeśli jego wartość jest równa 0, w kolekcji są nie indeksów.

Aby uzyskać więcej informacji o tabledefs, zobacz artykuły DAO zreplikowany i DAO zreplikowany: za pomocą Tabledefs w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „właściwości Count"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoTableDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoTableDef::GetIndexInfo, CDaoTableDef::GetFieldInfo, CDaoTableDef::GetFieldCount

Index