CDaoTableDef::GetFieldCount

krótkie (GetFieldCount);
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Liczba pól w tabeli.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa pobrać liczba pól zdefiniowanych w tabeli. Jeśli jego wartość jest równa 0, nie ma żadnych obiektów w kolekcji.

Aby uzyskać więcej informacji o tabledefs, zobacz artykuły DAO zreplikowany i DAO zreplikowany: za pomocą Tabledefs w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „właściwości Count"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoTableDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoTableDef::GetFieldInfo, CDaoTableDef::GetIndexInfo, CDaoTableDef::GetIndexCount

Index