CDaoTableDef::GetDateCreated

COleDateTime GetDateCreated ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Wartości zawierające datę i godzinę utworzenia tabeli podstawowej obiektu CDaoTableDef.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do określenia daty i godziny tabeli podstawowej utworzenia obiektu CDaoTableDef.

Ustawienia daty i godziny są uzyskiwane z komputera utworzone tabeli bazowej lub ostatniej aktualizacji. W orodowisku wielodostępnym użytkowników powinny uzyskać te ustawienia bezpośrednio z serwera plików, aby uniknąć niezgodności; oznacza to, że wszyscy klienci należy użyć źródła "standardowego" czasu — prawdopodobnie z jednego serwera.

Aby uzyskać więcej informacji o tabledefs, zobacz artykuły DAO zreplikowany i DAO zreplikowany: za pomocą Tabledefs w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „DataUtworzenia, właściwości LastUpdated"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoTableDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoTableDef::GetLastDateUpdated

Index