CDaoTableDef::DeleteIndex

void DeleteIndex (LPCTSTR lpszName );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

void DeleteIndex (int nIndex );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Parametry

lpszName

Wskaźnik wyrażenie tekstowe będące nazwą istniejący indeks.

nIndex

Indeks tablicy obiektu indeksu bazy danych od zera TableDefs kolekcji, do wyszukiwania przez indeks.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby usunąć indeks w tabeli źródłowej. Można użyć tej funkcji członek dla nowych obiektów, które nie zostały dołączone do bazy danych lub gdy CanUpdate zwraca wartość różną od zera.

Aby uzyskać więcej informacji o tabledefs, zobacz artykuły DAO zreplikowany i DAO zreplikowany: za pomocą Tabledefs w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „Usuń metoda"w pomocy DAO.

Omówie&nie CDaoTableDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoTableDef::CreateIndex, CDaoTableDef::CreateField, CDaoTableDef::DeleteField

Index