CDaoTableDef::DeleteField

void DeleteField (LPCTSTR lpszName );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

void DeleteField (int nIndex );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Parametry

lpszName

Wskaźnik wyrażenie tekstowe będące nazwą istniejącego pola.

nIndex

Wskaźnik pola w tabeli od zera pola kolekcji, do wyszukiwania przez indeks.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby usunąć pole i stał się niedostępny. Można użyć tej funkcji członek na nowy obiekt, który ma nie dołączane do bazy danych lub gdy CanUpdate zwraca wartość różną od zera.

Aby uzyskać więcej informacji o tabledefs, zobacz artykuły DAO zreplikowany i DAO zreplikowany: za pomocą Tabledefs w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „Usuń metoda"w pomocy DAO.

Omówie&nie CDaoTableDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoTableDef::CreateField, CDaoTableDef::CreateIndex, CDaoTableDef::DeleteIndex

Index