CDaoTableDef::CreateIndex

void Cre&ateIndex (CDaoIndexInfoamp;indexinfo );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Parametry

indexinfo

Odniesienie do struktury CDaoIndexInfo.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby dodać indeks do tabeli. Indeksy określić kolejność rekordów dostępne tabele bazy danych i czy zduplikowane rekordy są akceptowane. Indeksy również zapewnia wydajny dostęp do danych.

Nie trzeba utworzyć indeksy dla tabel, ale w dużych tabel nieindeksowanych, dostęp do określonego rekordu lub tworzenie zestawu rekordów może zająć dużo czasu. Z drugiej strony, zbyt wiele indeksom spowalnia w aktualizacji, Dołącz i usunąć operacje, tak jak wszystkie indeksy są automatycznie aktualizowane. Należy wziąć pod uwagę te czynniki, jak można zdecydować, które indeksy, aby utworzyć.

Następujących członków struktury CDaoIndexInfo musi być ustawiony:

Pozostałych członków będzie być ignorowane Jeśli ustawiona na FALSE. Ponadto członek m_lDistinctCount jest ignorowany podczas tworzenia indeksu.

Aby uzyskać więcej informacji o tabledefs, zobacz artykuły DAO zreplikowany i DAO zreplikowany: za pomocą Tabledefs w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „CreateIndex metody"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoTableDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoTableDef::DeleteIndex, CDaoTableDef::CreateField, CDaoTableDef::DeleteField, CDaoIndexInfo

Index