CDaoTableDef::Close

wirtualny nieważne Close ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek zamknąć i zwolnić obiekt zreplikowany. Zazwyczaj po wywołaniu Close, obiektu zreplikowany usunąć, jeśli została przydzielona z nowych.

Można wywołać otwarte ponownie, po wywołaniu Close. Dzięki temu można ponownie użyć obiektu zreplikowany.

Aby uzyskać więcej informacji o tabledefs, zobacz artykuły DAO zreplikowany i DAO zreplikowany: za pomocą Tabledefs w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „metody Close"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoTableDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoTableDef::Open, CDaoTableDef::Create

Index