CDaoTableDef::CDaoTableDef

CDaoTableDef (CDaoDatabase * pDatabase );

Parametry

pDatabase

Wskaźnik do obiektu CDaoDatabase.

Uwagi

Tworzy obiekt CDaoTableDef . Po konstruowania obiektu, należy wywołać funkcję Państwa Utwórz lub Otwórz . Po zakończeniu z obiektem, musi wywołać jej bliskich funkcję Państwa i zniszczenie obiektu CDaoTableDef.

Aby uzyskać więcej informacji o tabledefs, zobacz artykuły DAO zreplikowany i DAO zreplikowany: za pomocą Tabledefs w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoTableDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoTableDef::Open, CDaoTableDef::Close, CDaoTableDef::Create, CDaoDatabase

Index