CDaoTableDef::CanUpdate

BOOL CanUpdate ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli może być modyfikowany strukturą tabeli (schemat) (dodanie lub usunięcie pól i indeksy), w przeciwnym razie 0.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby ustalić, czy można zmieniać definicji tabeli podstawowej obiektu CDaoTableDef.

Domyślnie nowo utworzonej tabeli podstawowej obiektu CDaoTableDef mogą być aktualizowane i dołączonej tabeli podstawowej obiektu CDaoTableDef nie może zostać zaktualizowany. Obiekt CDaoTableDef może być aktualizowalny, nawet jeśli Wynikowy zestaw rekordów nie jest aktualizowalny.

Aby uzyskać więcej informacji o tabledefs, zobacz artykuły DAO zreplikowany i DAO zreplikowany: za pomocą Tabledefs w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „Aktualizowalna właściwość"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoTableDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoTableDef::GetDateLastUpdated

Index