CDaoTableDef::Append

void wirtualnego dołączyć ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Uwagi

Wywołanie funkcji członek po wywołaniu Utwórz , aby utworzyć nowy obiekt zreplikowany do zapisania zreplikowany w bazie danych. Funkcja dołącza obiekt do kolekcji TableDefs bazy danych. Zreplikowany można używać jako tymczasowy obiekt, podczas definiowania nie dołączając go, ale jeśli chcesz zapisać i używać go, należy wywołać Dołącz.

Uwaga   Próba Dołącz nienazwane zreplikowany (zawierające wartość zerową lub pusty ciąg) MFC zgłasza wyjątek.

Aby uzyskać więcej informacji o tabledefs, zobacz artykuły DAO zreplikowany i DAO zreplikowany: za pomocą Tabledefs w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „Dołącz metoda"w pomocy DAO.

Omówie&nie CDaoTableDef |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoTableDef::Create

Index