Członkowie klasy CDaoRecordView

Budowa

CDaoRecordView Obiekt CDaoRecordView.

Atrybuty

OnGetRecordset Zwraca wskaźnik do obiektu klasy pochodzące z CDaoRecordset. ClassWizard zastępuje tę funkcję dla Ciebie i tworzy zestaw rekordów, jeśli to konieczne.
IsOnLastRecord Zwraca wartość różną od zera, jeśli bieżący rekord jest ostatni rekord w zestawie rekordów skojarzonym.
IsOnFirstRecord Zwraca wartość różną od zera, jeśli bieżący rekord jest pierwszą rekordu w zestawie rekordów skojarzonym.

Operacje

OnMove Jeśli bieżący rekord został zmieniony, aktualizuje źródła danych, a następnie przechodzi do określonego rekordu (następnego, poprzedniego, pierwszego lub ostatni).

Omówie&nie CDaoRecordView |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index