CDaoRecordView::IsOnLastRecord

BOOL IsOnLastRecord);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli bieżący rekord jest ostatni rekord w zestawie rekordów; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Członkowskie do określenia, czy bieżący rekord jest ostatnim rekordzie w obiekcie recordset, związane z tym widokiem rekordu. Funkcja ta jest przydatna do zapisywania własne implementacje domyślnie obsługi aktualizacji polecenia, które ClassWizard zapisuje do obsługi interfejsu użytkownika do przenoszenia między rekordami.

Przestroga   Wynik tej funkcji jest wiarygodne, z tym wyjątkiem, że widok może być niemożliwe do wykrywania na końcu zestawu rekordów, dopóki użytkownik został przeniesiony w przeszłości go. Użytkownik może mieć do wykroczenia poza ostatnim rekordzie przed rekordu widoku można stwierdzić, że należy wyłączyć wszelkie obiekty interfejsu użytkownika przejścia do następnego lub ostatni rekord. Jeśli użytkownik przenosi przeszłości ostatniego rekordu, a następnie przechodzi wstecz do ostatniego rekordu (lub przed nim), rekordów widoku można śledzić użytkownika pozycji w zestawie rekordów i poprawnie wyłączyć obiektów interfejsu użytkownika.

Omówie&nie CDaoRecordView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoRecordView::IsOnFirstRecord

Index