CDaoRecordView::IsOnFirstRecord

BOOL IsOnFirstRecord);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli bieżący rekord jest pierwszą rekordu w zestawie rekordów; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Członkowskie do określenia, czy bieżący rekord jest pierwszego rekordu w obiekcie recordset, związane z tym widokiem rekordu. Funkcja ta jest przydatna do zapisywania własne implementacje Domyślnie polecenie aktualizacji obsługi napisane przez ClassWizard.

Jeśli użytkownik przejdzie do pierwszego rekordu, wyłącza ram, każdy interfejs użytkownika obiektów (na przykład, elementy menu lub przyciski paska narzędzi) masz przejścia do pierwszego lub w poprzednim rekordzie.

Omówie&nie CDaoRecordView |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też DaoRecordView::IsOnLastRecord

Index