CDaoRecordset::SetPercentPosition

void SetPercentPosition (pływak fPosition );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Parametry

fPosition

Liczba między 0 i 100.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby ustawić wartość, która zmienia przybliżonej lokalizacji bieżącego rekordu w obiekcie recordset, na podstawie procentu rekordów w zestawie rekordów.

Podczas pracy z dynamicznego lub rekordów typu migawka, najpierw wypełnić zestaw rekordów, przenosząc do ostatniego rekordu przed wywołaniem SetPercentPosition. Jeśli wywołasz SetPercentPosition przed wypełnieniem pełnego zestawu rekordów, wielkość przepływu jest w stosunku do liczby rekordów dostępne wskazywane przez wartość GetRecordCount. Można przenosić do ostatniego rekordu przez wywołanie MoveLast.

Raz wywołać SetPercentPosition, rekord w przybliżonej pozycji odpowiadającej, że wartość staje się bieżącym.

Uwaga   Wywołanie SetPercentPosition aby przenieść bieżącego rekordu do określonego rekordu w zestawie rekordów nie jest zalecane. Zamiast tego wywołania funkcji członek SetBookmark.

Aby uzyskać więcej informacji na temat nawigacji w zestawy rekordów, zobacz artykuł zestawu rekordów DAO: nawigacji zestawu rekordów w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „PercentPosition właściwości"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoRecordset::GetPercentPosition

Index