CDaoRecordset::SetParamValueNull

void SetParamValueNull (krótkie nIndex );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

void SetParamValueNull (LPCTSTR lpszName );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Parametry

nIndex

 Indeks pola w zestawie rekordów, wyszukiwanie przez indeksu.

lpszName

Nazwy pól w zestawie rekordów, wyszukiwanie według nazwy.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek ustawić parametr na wartość Null. C++ NULL nie jest taka sama, jak wartość Null, co w terminologii baz danych oznacza "posiadające żadnej wartości."

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizowania danych, zobacz artykuł zestawu rekordów DAO: zestaw rekordów operacji w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „parametr obiektu"w pomocy DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index