CDaoRecordset::SetFieldValueNull

void SetFieldValueNull (krótkie nIndex );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

void SetFieldValueNull (LPCTSTR lpszName );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Parametry

nIndex

 Indeks pola w zestawie rekordów, wyszukiwanie przez indeksu.

lpszName

Nazwy pól w zestawie rekordów, wyszukiwanie według nazwy.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustawić wartość tego pola jest wartość Null. C++ NULL nie jest taka sama, jak wartość Null, co w terminologii baz danych oznacza "posiadające żadnej wartości."

Aby uzyskać więcej informacji na temat wymiany pola rekordu, zobacz artykuły DAO rekord pola wymiany (DFX) i zestawu rekordów DAO: wiążące dynamicznie rekordy w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz tematy „obiekt-pole"i"Wartość właściwości"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoRecordset::SetFieldValue

Index