CDaoRecordset::SetBookmark

void SetBookmark (COleVariant varBookmark );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Parametry

varBookmark

Obiekt COleVariant zawierający wartości zakładki dla określonego rekordu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do pozycji zestawu rekordów na rekord zawierający określoną zakładką. Podczas tworzenia obiektu recordset zostanie utworzony lub otwarty, każda jego rekordów już ma unikatową zakładką. Zakładka dla bieżącego rekordu można pobrać przez wywołanie GetBookmark i zapisywanie wartości do obiektu COleVariant . Możesz później wrócić do tego rekordu przez wywołanie SetBookmark przy użyciu wartości zakładki zapisanej.

Należy zauważyć, że jeśli nie tworzysz zestaw rekordów UNICODE, obiektu COleVariant musi być zadeklarowana w sposób jawny ANSI. Można to zrobić przy użyciu formularza vtSrc ) COleVariant::COleVariant( lpszSrc, , konstruktora vtSrc ustawiony na VT_BSTRT (ANSI) lub za pomocą funkcji COleVariant SetString( lpszSrc, vtSrc ) z vtSrc ustawiona na VT_BSTRT.

Aby uzyskać więcej informacji na temat znajdowania rekordów, zobacz artykuł zestawu rekordów DAO: nawigacji zestawu rekordów w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz tematy „zakładki właściwości"i Bookmarkable" w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoRecordset::GetBookmark

Index