CDaoRecordset::Move

wirtualnych nieważne Move (długi lRows );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Parametry

lRows

Liczba rekordów do przodu lub do tyłu. Wartości dodatnie przesuwają się naprzód, pod koniec zestawu rekordów. Wartości ujemne wstecz, przesunie się w kierunku początku.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby umieścić rekordy lRows rekordów z bieżącego rekordu. Można przenosić do przodu lub do tyłu. Move( 1 )jest odpowiednikiem MoveNext, a Move( -1 ) jest odpowiednikiem MovePrev.

Przestroga   Wywołanie funkcji Przenieś zgłasza wyjątek, jeśli zestaw rekordów nie zawiera żadnych rekordów. Ogólnie wywołanie zarówno IsBOF , jak i IsEOF przed operacji przenoszenia do określenia, czy zestaw rekordów zawiera wszystkie rekordy. Po wywołania otwarte lub ponawianie kwerendy, wymagają IsBOF lub IsEOF.

Jeśli były przewijane w przeszłości początek lub koniec zestawu rekordów (niezerowych zwracaIsBOF lub IsEOF ), numer telefonu, aby przenieść generuje CDaoException.

Jeśli zadzwonisz dowolnej funkcji Przenieś , podczas gdy bieżący rekord jest aktualizowany lub dodane, aktualizacje są tracone bez ostrzeżenia.

Podczas wywołania przenieść na tylko do przodu przewijanie migawki, parametr lRows musi być dodatnią liczbą całkowitą i zakładki są niedozwolone, więc można przenosić do przodu tylko.

Aby pierwszy ostatnio, następną lub poprzednią rejestruje w zestawie rekordów bieżącego rekordu, wywołanie funkcję Państwa MoveFirst, MoveLast, MoveNextlub MovePrev.

Aby uzyskać więcej informacji na temat znajdowania rekordów, zobacz artykuł zestawu rekordów DAO: nawigacji zestawu rekordów w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz tematy „metody Move"i"MoveFirst, MoveLast, MoveNext, MovePrevious metody"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDaoRecordset::MoveFirst, CDaoRecordset::MoveLast, CDaoRecordset::Move&Next, CDaoRecordset::MovePrev

Index