CDaoRecordset::m_strSort

Uwagi

Zawiera ciąg zawierający klauzuliwedług kolejnościinstrukcji SQL bez słowa zarezerwowane ORDERBY. Można sortować obiektów recordset typu pobierany i migawka .

Nie można posortować obiekty recordset typu tabeli. Aby określić kolejność sortowania rekordów typu tabela, wywołanie SetCurrentIndex.

Wykorzystanie m_strSort jest ignorowany podczas otwierania zestaw rekordów za pomocą wskaźnika CDaoQueryDef.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wybierania rekordów, zobacz artykuł DAO kwerendy: kwerendy filtrowania i Parameterizing w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „właściwość sortowania"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoRecordset::m_strFilter

Index