CDaoRecordset::m_pDatabase

Uwagi

Zawiera wskaźnik do obiektu CDaoDatabase , za pomocą którego zestaw rekordów jest połączony ze źródłem danych. Ta zmienna jest ustawiana na dwa sposoby. Zazwyczaj należy przekazać wskaźnik do obiektu CDaoDatabase już otwarte podczas konstruowania obiektu recordset. Jeśli użytkownik przejdzie ZEROWĄ zamiast, CDaoRecordset tworzy obiekt CDaoDatabase dla Ciebie i otworzy ją. W każdym z tych przypadków CDaoRecordset przechowuje wskaźnik w tej zmiennej.

Zwykle nie bezpośrednio trzeba będzie użyć wskaźnika przechowywane w m_pDatabase. Jeśli piszesz własną rozszerzeń do CDaoRecordset, jednak trzeba użyć wskaźnika. Na przykład może być konieczne wskaźnik, jeśli Zgłoś swój własny CDaoException(s).

Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do podstawowych obiektów DAO, zobacz artykuł kolekcji obiektów DAO: uzyskiwanie informacji na temat obiektów DAO w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „obiekt bazy danych"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoRecordset::m_pDAORecordset

Index