CDaoRecordset::m_pDAORecordset

Uwagi

Zawiera wskaźnik z interfejsem OLE dla obiektu zestawu rekordów DAO, leżących u podstaw obiektu CDaoRecordset . Użyj tego wskaźnika, jeśli zachodzi potrzeba bezpośredni dostęp interfejsu DAO.

Aby uzyskać więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do podstawowych obiektów DAO, zobacz artykuł kolekcji obiektów DAO: uzyskiwanie informacji na temat obiektów DAO w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „obiektu Recordset"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoRecordset::m_pDatabase

Index