CDaoRecordset::m_nParams

Uwagi

Zawiera liczbę członków danych parametru w klasie rekordów — liczba parametrów przekazywanych z zestawu rekordów kwerendy. Jeśli twoja klasa zestaw rekordów zawiera wszystkie elementy danych parametru, konstruktora dla klasy musi zainicjować m_nParams z prawidłową liczbą. Wartość m_nParams domyślna wartość to 0. Jeśli zostanie dodany parametr danych członków — który trzeba ręcznie — można również ręcznie dodać inicjowania w konstruktorze klasy, aby odzwierciedlić liczba parametrów (które muszą być przynajmniej tak duży, jak liczba "?" symbole zastępcze w ciągu m_strFilter lub m_strSort ).

Ramach używa tego numeru, gdy parameterizes w zestawie rekordów kwerendy.

Ważnenbsp;  &Numer ten musi odpowiadać liczba „params"zarejestrowane w DoFieldExchange po wywołaniu SetFieldType z parametrem CFieldExchange::param.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wybierania rekordów, zobacz artykuł DAO kwerendy: kwerendy filtrowania i Parameterizing w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „parametr obiektu"w pomocy DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index