CDaoRecordset::m_bCheckCacheForDirtyFields

Uwagi

Zawiera flagi wskazujące, czy pola buforowanych automatycznie oznaczone jako dirty (zmienione) i wartości Null. Flaga domyślnie do Prawda. Ustawienie to członek danych kontroluje całego mechanizmu podwójne buforowanie. Jeżeli flaga jest ustawiona na TRUE, można wyłączyć buforowanie na podstawie przez pole za pomocą mechanizmu DFX. Jeżeli flaga jest ustawiona na wartość FALSE, należy wywołać SetFieldDirty i SetFieldNull sobie.

Ustaw ten element członkowski danych przed wywołaniem metody Open. Mechanizm ten jest przede wszystkim łatwość użytkowania. Wydajność może być wolniejsze z powodu buforowanie podwójne pól zmianami.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dynamicznie wiążące rekordów, zobacz artykuł zestawu rekordów DAO: powiązanie rekordy dynamicznie w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDaoRecordset::SetField&Null, CDaoRecordset::IsFieldNull, CDaoRecordset::IsFieldDirty, CDaoRecordset::SetFieldDirty

Index