CDaoRecordset::IsOpen

(BOOL IsOpen) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja obiektu recordset otwarte lub ponawianie kwerendy Członkowskie wcześniej została wywołana i zestaw rekordów nie zostało zamknięte; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek ustalenie, jeżeli zestaw rekordów jest otwarty.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia zestawów rekordów, zobacz artykuł zestawu rekordów DAO: tworzenie zestawów rekordów w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoRecordset::Open, CDaoRecordset::Close

Index