CDaoRecordset::IsFieldNullable

BOOL IsFieldNullable (void * Wa );
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli członek danych określonego pola można dokonać Null; inny sposób 0.

Parametry

pv

Wskaźnik do członek danych pola którego stan chcesz sprawdzić lub NULL , aby sprawdzić, czy są żadnego z pól Null.

Uwagi

Wywołanie funkcji Państwa do czy członek danych określonego pola jest "null" (może być ustawiona na wartość Null; C++ NULL nie jest taka sama, jak wartość Null, co w terminologii baz danych oznacza "posiadające nie wartość").

Pola, które nie może być zerowy musi mieć wartość. Jeśli próba ustawienia pola typu null przy dodawaniu lub aktualizacji rekordu, odrzuca źródła danych, dodawania lub aktualizacji i aktualizacji wygeneruje wyjątek. Wyjątek występuje po wywołaniu aktualizacjinie podczas wywołania SetFieldNull.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDaoRecordset::IsFieldDirty, CDaoRecordset::IsField&Null

Index