CDaoRecordset::IsFieldDirty

BOOL IsFieldDirty (void * Wa ) stała;
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli członek danych określonego pola jest oznaczony jako zanieczyszczony; inny sposób 0.

Parametry

pv

Wskaźnik pola danych członka którego stan chcesz sprawdzić, lub NULL do określenia, jeśli żadnego z pól są brudne.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustalić, czy dane określonego pola członkiem pobierany został oznaczony jako "dirty" (zmienione). Dane we wszystkich elementach danych dirty pola będą przekazywane do rekordu w źródle danych Jeśli bieżący rekord jest aktualizowana przez wywołanie funkcji członek aktualizacji CDaoRecordset (po wezwaniu do edycji lub element AddNew). Z tej wiedzy, można wykonać dalsze czynności, takich jak unflagging członek danych pola do znaku w kolumnie, więc nie zostanie zapisana do źródła danych. Więcej informacji na temat dirty flagi, zobacz artykuł zestawu rekordów DAO: buforowanie wiele rekordów w Visual C++ Programmer's Guide.

IsFieldDirty jest realizowana przez DoFieldExchange.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wymiany pól rekordów, zobacz artykuł DAO rekord pola wymiany (DFX) w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDaoRecordset::IsField&Null, CDaoRecordset::IsFieldNullable

Index