CDaoRecordset::GetValidationText

CString GetValidationText ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Obiekt CString zawierający tekst komunikatu, który jest wyświetlany, jeśli wartość pola nie spełnia reguły sprawdzania poprawnooci podstawowej obiektu pola.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa pobrać tekst właściwość ValidationText podstawowej obiektu pola.

Aby uzyskać więcej i&nformacji na aboutnbsp; tworzenie zestawów rekordów, zobacz artykuł zestawu rekordów DAO: tworzenie zestawów rekordów w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „właściwość KomunikatOBłędzie"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoRecordset::GetValidationRule

Index