CDaoRecordset::GetType

krótkie GetType ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Jedna z następujących wartości, które wskazuje typ zestawu rekordów:

Uwagi

Wywołanie funkcji członek po otwarciu zestawu rekordów w celu określenia typu obiektu recordset.

Aby uzyskać więcej i&nformacji na aboutnbsp; tworzenie zestawów rekordów, zobacz artykuł zestawu rekordów DAO: tworzenie zestawów rekordów w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „Właściwość Type"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDaoRecordset::GetDefaultDB&Name, CDaoRecordset::GetDefaultSQL, CDaoRecordset::GetName, CDaoRecordset::GetSQL

Index