CDaoRecordset::GetSQL

CString GetSQL () stała;

Wartość zwracany

CString , który zawiera instrukcję SQL.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby uzyskać instrukcję SQL, która została użyta do wybierania rekordów w zestawie rekordów, gdy został otwarty. Zazwyczaj będzie to instrukcji SQL, Wybierz.

Ciąg zwracany przez GetSQL różni się zazwyczaj z dowolnym ciągiem, który może przekazano do rekordów w parametrze lpszSQL do otwartej funkcji składowej. Jest to spowodowane rekordów konstrukcje Pełna instrukcja SQL na podstawie przekazany do otwartych, określona w ClassWizard i co może określono w m_strFilter i m_strSort członków danych.

Waż&nenbsp;  Wywołanie tej funkcji członek tylko po wywołaniu Open.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia zestawów rekordów, zobacz artykuł zestawu rekordów DAO: tworzenie zestawów rekordów w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „właściwości SQL"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDaoRecordset::GetDefaultSQL, CDaoRecordset::GetDefaultDB&Name, CDaoRecordset::GetName, CDaoRecordset::GetType

Index