CDaoRecordset::GetPercentPosition

pływak (GetPercentPosition);
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Liczba między 0 i 100, która wskazuje przybliżone położenie bieżącego rekordu w obiekcie recordset, na podstawie procentu rekordów w zestawie rekordów.

Uwagi

Podczas pracy z dynamicznego lub zestaw rekordów typu migawka, jeśli wywołanie GetPercentPosition przed pełni wypełnianie zestawu rekordów, wielkość przepływu jest w stosunku do liczby rekordów dostępne wskazywane przez wywołanie GetRecordCount. Można przenosić do ostatniego rekordu przez wywołanie MoveLast na zakończenie populacji wszystkich rekordów, ale może to zająć znaczną ilość czasu.

GetPercentPosition można wywołać na wszystkie trzy rodzaje obiektów zestawu rekordów, w tym tabele bez indeksów. Jednak GetPercentPosition nie można wywołać tylko do przodu migawek przewijania lub zestawu rekordów otwarty z kwerendy przekazującej przeciwko zewnętrznej bazy danych. Jeżeli istnieje nie bieżącego rekordu lub jego bieżący rekord został usunięty, wyjątek CDaoException.

Aby uzyskać więcej informacji na temat nawigacji w zestawy rekordów, zobacz artykuł zestawu rekordów DAO: nawigacji zestawu rekordów w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „PercentPosition właściwości"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoRecordset::SetPercentPosition

Index