CDaoRecordset::GetLockingMode

BOOL GetLockingMode ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli typ blokowanie pesymistyczne, inaczej 0 optymistycznego blokowania rekordów.

Uwagi

Wywołania funkcji tego Państwa w celu określenia typu blokowania w efekcie zestawu rekordów. Gdy pesymistycznego blokowania jest aktywna, strony danych zawierający rekord, który edytujesz jest zablokowany, tak szybko, jak wywołania funkcji członek edytować . Strona zostanie odblokowanymi podczas wywołania funkcji członek aktualizacji lub Zamknij lub dowolnej operacji przenoszenia lub Znajdź.

Gdy blokowania optymistycznego połączone jest aktywna, strony danych zawierający rekord jest zablokowany, tylko wtedy, gdy rekord jest aktualizowany z funkcji członek aktualizacji.

Podczas pracy ze źródłami danych ODBC, tryb blokowania jest zawsze optymistyczny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizowania danych, zobacz artykuł zestawu rekordów DAO: zestaw rekordów operacji w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz tematy „LockEdits właściwości"i"Zachowanie w wielodostępnym aplikacje blokujące"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoRecordset::SetLockingMode

Index