CDaoRecordset::GetLastModifiedBookmark

COleVariant GetLastModifiedBookmark ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

COleVariant zawierające zakładki, która wskazuje najbardziej ostatnio dodane lub zmienione rekordu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa pobrać zakładki rekord najbardziej ostatnio dodane lub zaktualizowane. Podczas tworzenia obiektu recordset zostanie utworzony lub otwarty, każdego z jej rekordów już ma unikatową zakładką, jeśli je obsługuje. Wywołanie funkcji GetBookmark do określenia, czy zestaw rekordów obsługuje zakładki. Jeśli zestaw rekordów nie obsługuje zakładki, CDaoException , zostanie zgłoszony.

Po dodaniu rekordu, pojawia się na końcu zestawu rekordów, a nie jest aktualnym rekordem. Aby nowy rekord bieżący, wywołania GetLastModifiedBookmark , a następnie wywołać SetBookmark aby powrócić do nowo dodanego rekordu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat nawigacji w zestawy rekordów, zobacz artykuł zestawu rekordów DAO: nawigacji zestawu rekordów w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „Właściwość LastModified"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoRecordset::GetBookmark, CDaoRecordset::SetBookmark

Index