CDaoRecordset::GetIndexCount

krótkie (GetIndexCount);
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Liczba indeksów w tabeli typ zestawu rekordów.

Uwagi

Wywołania funkcji tego Państwa w celu określenia liczby indeksów dostępne w zestawie rekordów tabeli typu. GetIndexCount jest użyteczna dla iteracja wszystkie indeksy w zestawie rekordów. W tym celu należy użyć GetIndexCount w połączeniu z GetIndexInfo. Jeśli wywołanie tej funkcji członek dynamicznego lub zestawy rekordów typu migawka, MFC zgłasza wyjątek.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia zestawów rekordów, zobacz artykuł zestawu rekordów DAO: tworzenie zestawów rekordów w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „właściwość Attributes"w pomocy DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoRecordset::GetFieldCount, CDaoRecordset::GetFieldInfo, CDaoRecordset::GetIndexInfo

Index