CDaoRecordset::GetFieldCount

krótkie (GetFieldCount);
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Liczba pól w zestawie rekordów.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa pobrać liczba pól (kolumn), zdefiniowany w zestawie rekordów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia zestawów rekordów, zobacz artykuł zestawu rekordów DAO: tworzenie zestawów rekordów w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „właściwości Count"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoRecordset::GetFieldInfo, CDaoRecordset::GetFieldValue, CDaoRecordset::GetIndexCount, CDaoRecordset::GetIndexInfo

Index