CDaoRecordset::GetEditMode

krótkie (GetEditMode);
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Zwraca wartość, która wskazuje państwo edycji dla bieżącego rekordu.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa do ustalenia stanu edycji, które jest jednym z następujących wartości:

Wartość Opis
dbEditNone Nie operację edycji jest w toku.
dbEditInProgress Edycja została wywołana.
dbEditAdd Wywołano element AddNew.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizowania danych, zobacz artykuł zestawu rekordów DAO: zestaw rekordów operacji w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „EditMode właściwości"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index