CDaoRecordset::GetDefaultSQL

wirtualny CString GetDefaultSQL);

Wartość zwracany

CString , zawierająca instrukcję SQL domyślnego.

Uwagi

Ramach wywołuje tę funkcję Państwa, aby uzyskać instrukcję SQL domyślną, na której oparty jest zestaw rekordów. Może to być nazwa tabeli lub instrukcji SQL, Wybierz.

Należy zdefiniować pośrednio instrukcji SQL domyślnego oświadczając klasy rekordów z ClassWizard i ClassWizard wykonuje to zadanie dla Ciebie.

Jeśli zerowy ciąg SQL można przekazać do otwartych, to funkcja wywoływana jest określić nazwę tabeli lub SQL w twoim zestawie rekordów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat połączenia z bazami danych, zobacz artykuł DAO: tworzenie, otwieranie i zamykanie obiektów DAO w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDaoRecordset::GetDefaultDB&Name, CDaoRecordset::GetName, CDaoRecordset::GetSQL, CDaoRecordset::GetType

Index