CDaoRecordset::GetDefaultDBName

wirtualny CString GetDefaultDBName);

Wartość zwracany

CString , który zawiera ścieżkę i nazwę bazy danych, z której pochodzi ten zestaw rekordów.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby określić nazwę bazy danych dla tego zestawu rekordów. Jeżeli zestaw rekordów jest tworzony bez wskaźnika do CDaoDatabase, to ścieżka jest używana w przez zestaw rekordów do otwarcia domyślnej bazy danych. Domyślnie ta funkcja zwraca pusty ciąg. Gdy ClassWizard pochodzi nowy zestaw rekordów z CDaoRecordset, utworzy tę funkcję dla Ciebie.

Poniższy przykład ilustruje użycie podwójnej kreski ułamkowej odwróconej (\) w ciągu, ponieważ jest wymagana dla ciąg, który ma być interpretowane.

CString CMyRecordset::GetDefaultDBName(void)
{
   Zwraca _T("c:\\mydir\\datasrc.mdb");
}

Aby uzyskać więcej informacji na temat połączenia z bazami danych, zobacz artykuł DAO: tworzenie, otwieranie i zamykanie obiektów DAO w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CDaoRecordset::GetDefaultSQL, CDaoRecordset::Get&Name, CDaoRecordset::GetSQL, CDaoRecordset::GetType

Index