CDaoRecordset::GetDateLastUpdated

COleDateTime GetDateLastUpdated ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Obiekt COleDateTime , zawierający datę i godzinę strukturę tabeli bazowej (schemat) został zaktualizowany.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa pobrać datę i godzinę ostatniej aktualizacji schematu. Ustawienia daty i godziny są uzyskiwane z komputera ostatniej aktualizacji strukturę tabeli bazowej (schemat).

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia zestawów rekordów, zobacz artykuł DAO: tworzenie, otwieranie i zamykanie obiektów DAO w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „DataUtworzenia, właściwości LastUpdated"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoRecordset::GetDateCreated

Index