CDaoRecordset::GetDateCreated

COleDateTime GetDateCreated ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

Obiekt COleDateTime , zawierający datę i godzinę tabeli bazowej utworzono.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa pobrać datę i godzinę utworzenia tabeli bazowej. Ustawienia daty i godziny są uzyskiwane z komputera, na którym utworzono tabeli bazowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia zestawów rekordów, zobacz artykuł DAO: tworzenie, otwieranie i zamykanie obiektów DAO w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „DataUtworzenia, właściwości LastUpdated"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoRecordset::GetDateLastUpdated

Index