CDaoRecordset::GetCurrentIndex

CString GetCurrentIndex ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

CString zawierający nazwę indeksu aktualnie w użyciu, zestaw rekordów typu tabeli. Zwraca pusty ciąg, jeżeli został ustawiony nie indeks.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do określenia indeksu obecnie w użyciu w obiekcie CDaoRecordset indeksowanej tabeli. Indeks ten jest podstawą sortowania rekordów w zestawie rekordów tabeli typu i jest używany przez funkcję Państwa Seek do lokalizowania rekordów.

Obiekt CDaoRecordset może mieć więcej niż jednym indeksie, ale można używać tylko jeden indeks w czasie (chociaż obiekt CDaoTableDef może mieć kilka indeksy zdefiniowane na nim).

Aby uzyskać więcej informacji na temat znajdowania rekordów, zobacz artykuł zestawu rekordów DAO: nawigacji zestawu rekordów w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat "Indeks obiektu" i definicji "bieżący indeks" w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoRecordset::SetCurrentIndex

Index