CDaoRecordset::GetCacheStart

COleVariant GetCacheStart ();
rzut (CDaoException, CMemoryException);

Wartość zwracany

COleVariant , która określa zakładkę pierwszego rekordu w zestawie rekordów być buforowane.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do uzyskania wartości zakładki pierwszego rekordu w zestawie rekordów być buforowane. Aparat bazy danych Microsoft Jet zwraca rekordy z zakresu pamięci podręcznej z pamięci podręcznej, a rekordy poza zakresem pamięci podręcznej i żąda od serwera.

Uwaga   Rekordami pobranymi z pamięci podręcznej nie odzwierciedlają zmiany wprowadzone równocześnie w źródle danych przez innych użytkowników.

Aby uzyskać więcej informacji na temat buforowania rekordów, zobacz artykuł DAO zewnętrzne: poprawa wydajności z zewnętrznych źródeł danych w Visual C++ Programmer's Guide. Aby uzyskać pokrewne informacje zobacz temat „CacheSize, właściwości CacheStart"w pomocy programu DAO.

Omówie&nie CDaoRecordset |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDaoRecordset::FillCache, CDaoRecordset::GetCacheSize, CDaoRecordset::SetCacheSize, CDaoRecordset::SetCacheStart

Index